Skip to main content
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Z

Directorio de interese das diferentes administracións públicas na provincia de Pontevedra.

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 541 213 / 14
Fax.:
981 541 219
Páxina Web.:
http://cpapx.xunta.es/
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 491 - Fax: 986 805 509
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 544 619 / 21
Fax.:
981 545 620
Páxina Web.:
http://vicepresidencia.xunta.es/
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 817 040 - Fax: 986 817 043
Consellería de Economía e Facenda
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 544 125
Páxina Web.:
Outros:

DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
36003 Pontevedra
Tel.: 986-805757 – Fax : 986-805705

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 544 529
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 636 - Fax: 986 805 662
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 545 443
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 960 - Fax: 986 805 937
Consellería de Innovación e Industria
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 544 949
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 205/204 - Fax: 986 805 246/247
Consellería do Medio Rural
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 545 759
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 409 - Fax: 986 805 485
Consellería de Cultura e Deporte
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 544 802
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACION PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 516 - Fax: 986 805 548
Consellería de Sanidade
Enderezo:
San Lázaro, s/n - 15703 Santiago de Compostela
Teléfono:
881 542 723
Fax.:
881 542 728
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACION PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 860 - Fax: 986 805 802
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
Enderezo:
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 545 400
Fax.:
981 544 037
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 817 113 - Fax: 986 817 102
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
Enderezo:
Complexo Administrativo San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 541 717/718
Fax.:
981 541 727
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 555/594 - Fax: 986 805 398
Consellería de Traballo
Enderezo:
Complexo Administrativo San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono:
981.543.699
Fax.:
981.543.636
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
Tel.: 986 817 202 / 4 - Fax: 986 817 634
Consellería de Vivenda e Solo
Enderezo:
área Central. Praza de Europa, s/n - 15781 Santiago de Compostela
Teléfono:
981 541 900
Fax.:
981 541 902
Páxina Web.:
Outros:
DELEGACIÓN PROVINCIAL
Rua Do Alcalde Hevia 7 36003 Pontevedra
Tel.: 986 805 600 Fax: 986 805 258
Deputación Provincial de Pontevedra
Enderezo:
Avda Montero Ríos s/n
36071 Pontevedra
Teléfono:
986 804 100
Fax.:
986 804 124
Páxina Web.:
http://www.depontevedra.es/
Dirección Xeral do Catastro
Enderezo:
Andrés Muruáis, 4
36071 Pontevedra
Teléfono:
986 868 311
Fax.:
986 863 625