Skip to main content
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Z

A capital galega promociónase na feira turística máis importante de Xapón

Santiago pode chegar tanto ás persoas interesadas en viaxar a España como ás que buscan a espiritualidade do Camiño de Kumano. Malia a distancia existente, o mercado xaponés é moi interesante para a cidade cando menos por tres razóns: é un mercado cun gran volume de poboación, é un mercado cun alto potencial de crecemento turístico na cidade e é un mercado cun gasto por persoa moi superior á media internacional. O obxectivo é captar a un turista cultural de alto nivel económico para poder aumentar a media de gasto por persoa na cidade.

Santiago reúne unha serie de atractivos, como a espiritualidade, a calidade dos peixes e mariscos da gastronomía galega ou o contacto coa natureza no Camiño de Santiago, que converten a cidade nun destino turístico con moito atractivo para o mercado xaponés, que precisamente busca destinos nos que se combinen natureza, patrimonio histórico e gastronomía.

Santiago ten ademais fortes vínculos co Camiño de Kumano e a cidade de Tanabe, coa que leva anos colaborando na promoción conxunta de ambos camiños de peregrinación que, malia a distancia e as diferencias culturais, teñen entre si importante puntos de unión, como a busca dun mesmo en contacto coa natureza. Precisamente grazas a esta colaboración, Santiago conta cun espazo promocional permanente no Centro de Interpretación do Camiño de Kumano en Tanabe.

A importancia do mercado xaponés para Santiago crece ano tras ano, tal como amosan a evolución do número de peregrinos nipóns. No ano 2016 alcanzouse o máximo histórico, con 1.459 e un crecemento do 22% respecto a 2015.
Gabinete de Comunicación do Concello de Santiago de Compostela