Skip to main content
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Z

'Memoria da Chaira Enteira', na honra de Manuel María

Ás cinco da tarde, os participantes trasladaranse áo mítico lugar de As Penas de Rodas para, xunto ás Penas, ofrecer un recital de poesía, tanto de creacións de Manuel María como de poemas dos autores presentes.

Ás seis e media da tarde, cada participante levará unha rosa ao cemiterio de Outeiro de Rei, onde está soterrado o poeta e membros da súa familia. O acto comezará co Canto da Irmandade, “O Carro”, poema de Manuel María e música de Mero, e tamén aquí os presentes lerán poemas do Manuel.

Finalmente, na Carballeira de Santa Isabel, terá lugar a entrega de As Navallas do Manuel a Branca Rodríguez Pazos e (a título póstumo) a Moncho Valcárce. Presentarán estes recoñecemos Marica Campo, David Otero e Mero Iglesias. Celebrarase tamén o bocado comunal e grolo de irmandade (pan, queixo e viño do país), rematando os actos cun recital de música.
Irmandade Manuel María