Skip to main content
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Z

Ollando Compostela dende diversas ópticas

As investigacións desenvolvidas pola Rede e plasmadas nas publicacións que acaban de ver a luz, constatan que a imaxe previa do conxunto de persoas visitantes sobre Compostela está maioritariamente vinculada á súa dimensión xacobea, mentres que a imaxe previa de Galicia vincúlase coa paisaxe, natureza, xeografía e clima. “Existe unha camiñización de Santiago”, explicou Torres Feijó ao salientar que este é un feito de gran relevancia xa que “os discursos sobre a cidade condicionan o tipo de uso que se fai da propia cidade”. Pola súa parte, o reitor salientou a importancia deste tipo de estudos xa que contribúen a “mellorar as condicións de vida da xente”. Nesta mesma liña, a profesora del Río destacou que “é preciso seguir observando” para poder despois intervir na toma de decisións. O estudo evidencia, asemade, que as persoas que chegan a Compostela peregrinando supoñen un 30% do conxunto de visitantes.

Como nos vemos

A Cidade, o Camiño e Nós pretende contribuír a responder diversas preguntas relacionadas con Santiago de Compostela e as súas xentes. “Como somos, como nos vemos, como vemos quen nos visita e como esta xente nos ve”, son algunhas das cuestións formuladas segundo explican os integrantes de Galabra. O volume inclúe a síntese das diversas perspectivas manifestadas en oito mesas redondas de representantes da cidadanía. Alén de Torres Feijó e Marisa del Río, son autores do volume Emilio Carral, M. Felisa Rodríguez Prado e Irene Pichel Iglesias.

Transformación

Pola súa parte, Visitar, comerciar e habitar a cidade pretende dar conta das tres exposicións temáticas que, inscritas no proxecto expositivo xeral ‘A Cidade, o Camiño e Nós’, serviron para transmitir á cidadanía de Compostela coa colaboración do Concello, entre outubro de 2019 e xaneiro de 2020, os principais achados en relación ás diversas visións de Santiago e ás diferentes imaxes e prácticas de visitantes, habitantes e comerciantes de Compostela.

“A partir das informacións declaradas polas máis de 3.700 persoas que, respondendo a diversas entrevistas, colaboraron no desenvolvemento desta investigación realizada dentro da Rede Galabra, preséntanse aquí elementos que axudan a identificar os impactos –tanto positivos como negativos– desas imaxes e prácticas na comunidade local”, explicaron os investigadores. Así, ponse o foco en cuestións de relevancia para “conformar opinión informada sobre diversos aspectos da transformación experimentada por Santiago de Compostela nos tempos máis recentes e para pensar a cidade e a comunidade que queremos para o futuro”, engaden. Zósimo López Pena, Roberto Samartim, Raquel Bello Vázquez, Carlos Pazos-Justo, Álvaro Iriarte Sanromán e Susana Sotelo Docío son os autores da obra.

Agrupamento internacional

A Rede Galabra é un agrupamento internacional que reúne Grupos Galabra da USC, Universidade do Minho, Federal de Goiás e do Instituto Superior Universitário de Luanda, e persoal investigador de diversas universidades. Esta Rede traballa sobre narrativas, comunidades, territorios e bens simbólicos, nunha perspectiva transdisciplinar, con atención á planificación e transferencia de resultados e combinando investigación cuantitativa e cualitativa.

Os resultados contidos en A cidade, o camiño e nós e Visitar, comerciar e habitar a cidade son froito de dous proxectos de investigación sobre ‘Discursos, imaxes e prácticas culturais sobre Santiago de Compostela como meta dos Camiños de Santiago’ (2012-2016), así como ‘Narrativas, usos e consumos de visitantes como aliados ou ameazas para o benestar da comunidade local: o caso de Santiago de Compostela’ (2018-2021), financiados parcialmente pola Agencia Estatal de Investigación española, con fondos FEDER.
Universidade de Santiago de Compostela