Skip to main content
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Z

PSdeG critica la abulia legislativa del Gobierno de la Xunta mientras En Marea denuncia el plan de traballo contra los incendios

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación del PSdeG:

O responsable de Política Institucional dio Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, criticou a “incapacidade e abulia lexislativa” demostrada polo goberno de Feijóo logo de constatar que remata o ano 2017 tramitando menos da metade das leis previstas para este exercicio.

O responsable socialista lembra que o pasado 24 de maio aprobaron e presentaron un Plan Normativo que constaba de 11 leis, 69 decretos e 25 ordes, pero a finais de decembro deixaron sen presentar 6 leis, máis da metade, e 34 decretos. Criticou a “desidia” demostrada polo presidente da Xunta, “máis preocupado polos seus asuntos fora de Galicia”.

“Feijóo carece do impulso lexislativo que precisa Galicia”, apostillou, mentres deixa sen presentar textos tan importantes como a Lei de Patrimonio, a Lei do Patrimonio Natural, a Lei de Emprego de Galicia, ou a Lei de Prestación Farmacéutica. Outras, como a Lei de Iniciativa Empresarial, tivo que presentala a través do grupo parlamentario do PP, salvando así os informes preceptivos que se lle requiren ao Goberno.

No caso dos decretos do Goberno, deixan sen regular todo o paquete normativo relativo ao deporte de alto nivel, disciplina deportiva ou persecución da dopaxe, deixando sen desenvolver a Lei do Deporte de Galicia de 2012. Tampouco revisaron a coordinación dos concellos no control de calidade dos servizos públicos, ou o proceso de funcionarización do emprego público autonómico.

Sinala que o goberno galego tamén sitúa no debe do ano que remata o desenvolvemento da normativa para transporte público de persoas en vehículos de turismo, vivenda protexida, a regulación da transferencia de resultados da investigación no sistema de saúde, servizos sociais ou a Risga.

Criticou que esta “desidia” contraste cos escasos escrúpulos que demostra ao aplicar o “rodillo” para modificar 20 leis dunha soa vez a través da Lei de Acompañamento sen o debido debate parlamentario, sometendo á Cámara a unha “tensión innecesaria”. Sinalou que esta fórmula supón “incongruencia e falla de respecto á capacidade lexislativa do Parlamento”, que ve como “baleira de contido a súa actividade lexislativa”.

Díaz Villoslada lamentou ademais a “nula transparencia” por parte do goberno galego, que ademais de agochar a modificación destes textos detrás da Lei de Acompañamento, provocan un “caos informativo difícil de seguir” e manteñen “baixo mínimos” o portal de transparencia, que actualmente só recoñece 3 normas en fase de tramitación. Urxiu finalmente ao goberno a que cumpra coa súa “obriga legal” de presentar o Plan Normativo para o ano 2018.

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de En Marea:

“Unha comisión de estudo ten carácter técnico e debería estar aberta ás achegas de todas as forzas políticas”, lembrou o voceiro de En Marea Luís Villares tras coñecer que o Plan de Traballo presentado pola Mesa da Comisión especial de estudo para a prevención de incendios forestais só atende as propostas formuladas polo Grupo Parlamentario Popular. “Dende En Marea parécenos inaceptable e unha verdadeira tomadura de pelo”, engadiu Villares, antes de advertir que En Marea non lexitimirá “o que non pretende ser máis ca un lavado de cara das políticas do PP que supuxeron un fracaso non soamente en materia forestal, senón tamén territorial”, polo que “soprende especialmente que esta propoña veña avalada polo Partido Socialista, que forma parte da Mesa”.

A proposta de Plan de Traballo formulada pola Mesa será mañá sometida a debate, sesión na que o voceiro de En Marea agarda que se “modifique sustancialmente incorporando as achegadas de todos os grupos políticos, que están baseadas en perspectivas técnicas para axudar a entender o fenómeno dos incendios forestais, que para nós ten carácter territorial, non soamente forestal”.

Nese senso, o Plan de Traballo de En Marea fai especial fincapé na necesidade de coñecer toda a información e documentación traballada nas lexislaturas pasadas e abordar as “causas estruturais que veñen provocando un aumento descontrolado da biomasa combustible en zonas cada vez máis amplas do país”, incrementando a vulnerabalidade territorial fronte aos lumes, sen esquecer a incidencia do cambio climático.

O segundo paso que propón En Marea é garantir a participación cidadá, coñecendo a opinión de todos aqueles axentes sociais que poidan achegar opinións, experiencias e coñecementos. Nesa dirección recomenda a habilitación dunha plataforma dentro da páxina web do Parlamento, a través da cal se poidan trasladar suxestións, inquedanzas e reflexións ao respecto da materia desta Comisión.

En Marea tamén solicita máis de 60 comparecencias tanto dos responsables políticos, como dos axentes sociais e doutras institucións implicadas, así como de todos os profesionais da parte técnica e científica que poidan achegar elementos de debate e propostas de acción a esta comisión. Entre as propostas destacan representantes dos principais sindicatos, asociacións ecoloxístas, dos gobernos municipais máis afectados pola vaga de lumes ou voceiros de institucións dedicadas ao estudo do territorio e do cambio climático.

Por último, considérase indispensable a elaboración dun documento de conclusións e dun catálogo de propostas e recomendacións ás administracións competentes, que parta dun consenso dunha maioría cualificada da Comision de estudo. “Ditas propostas deberán incluír uns indicadores verificables para a posterior avaliación tanto do curso da execución das medidas como do seu grao de cumprimento nos prazos fixados. Ademais, incorporarán as previsións para unha axeitada difusión tanto entre as administracións como na sociedade no seu conxunto”, recolle o documento de En Marea.
R.