Skip to main content
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Z

A Xunta e o Goberno central colaborarán en materia cartográfica e xeográfica para garantir o acceso á información e uns criterios homoxéneos

Este instrumento constitúese como o marco de colaboración entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado en materia de cartografía e información xeográfica.

O novo documento de adhesión foi asinado hai uns días pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ostenta as competencias en materia de información xerográfica a través do Instituto de Estudos do Territorio (IET), e polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, cuxo subsecretario é o presidente do Consello Superior Xeográfico.

Entre os principais obxectivos dos traballos de produción, mantemento e difusión de información xeográfica nos que colaboren ambas administracións cómpre subliñar o de garantir a homoxeneidade de toda esta información para asegurar así a súa coherencia, continuidade e interoperabilidade con independencia de que institución a elabore.

Tamén se busca favorecer a eficiencia no gasto público destinado á cartografía e aos sistemas de información xeográfica, evitando a dispersión e a duplicidade dos recursos públicos utilizados e promovendo a cooperación entre institucións, asegurar a dispoñibilidade pública e a actualización da información xeográfica e cartográfica, así como garantir a calidade da produción oficial deste tipo de material e a súa utilidade como servizo público, facilitando o seu acceso.

Proxectos con moitas aplicacións

Entre os programas e plans elaborados baixo o marco do Sistema Cartográfico Nacional figuran proxectos tan empregados e con múltiples aplicacións prácticas como o PNOA, para a elaboración de ortofotografías aéreas de todo o territorio; o SIOSE, que elabora desde 2005 a cartografía de coberturas e usos do solo; ou os traballos de Información Xeográfica de Referencia, que permiten a harmonización da información correspondente á rede hidrográfica, ás poboacións e ás redes de transportes.

Todo isto se trata dunha información fundamental para a xestión dos territorios e a toma de decisións por parte dos distintos departamentos da Xunta de Galicia.

Ademais, a través do Sistema Cartográfico Nacional coordínanse proxectos transversais como a Infraestrutura de Información Xeográfica, o Rexistro Cartográfico e o Equipamento Xeográfico de Referencia. A colaboración institucional entre o Estado e as comunidades autónomas permite afrontar estes grandes proxectos cunha metodoloxía común, un orzamento axustado a cada administración e unha política de difusión de datos consensuada.
R.